Hội đồng quản trị

SepLap

Ông: LÊ TRỌNG LẬP

Chức vụ :

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tổng Giám đốc Công ty Tanicons

Trình độ chuyên môn

 • Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Quá trình công tác

 • Từ 1982 đến 1997 : Trải qua các công việc như giảng dạy tại Trường Trung Học GTVT6, CB tổng hợp Phòng GTVT Q.TB, Đội phó Đội vận tải quốc doanh Q.TB, PGĐ XN vận tải và cơ khí ô tô, Phó phòng QLĐT quận TB.
 • Từ 1997 đến 2006 : PGĐ công ty TANIMEX.
 • Từ 2006 đến 2014 : PTGĐ Cty Tanimex - Tổng giám đốc Cty Tanicons
 • Từ 2014 đến nay : thành viên HĐQT Cty Tanimex - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cty Tanicons
codonglenguyenhuong

Bà: LÊ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG

Chức vụ :

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Giám đốc phòng QTNS & Hành chính của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (Tanimex)
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Kinh Tế & Cử nhân Anh Văn
Quá trình công tác
 • Từ năm 2000 đến nay công tác tại Công ty CP SXKD XNK DV&ĐT Tân Bình (Tanimex).
Untitled 2

Ông: NGUYỄN TRUNG HIẾU

Chức vụ :

 • Thành viên hội đồng quản trị
 • Tổng giám đôc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Minh Phát.
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân tài chính.
Quá trình công tác
 • Từ năm 2007 - 2008: Công tác tại Cty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Long.
 • Từ năm 2008 - 2012: Công tác tại Cty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (Tanimex).
 • Từ năm 2012 đến nay: Công tác tại Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát.
SepHung

Ông: LÂM CẨM HÙNG

Chức vụ :

 • Thành viên hội đồng quản trị
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty Tanicons
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin
Quá trình công tác
 • Từ năm 2007 đến nay: công tác tại Cty Tanicons qua các chức danh: Tổ trưởng Tổng hợp,Phó Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh và Phó TGĐ Cty.
SepChung

Bà: HỒ THỊ HƯƠNG CHUNG

Chức vụ :

 • Thành viên hội đồng quản trị
 • Kế toán trưởng Công ty Tanicons
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Tài Chính - Kế Toán
Quá trình công tác
 • Từ 1981 đến 1996 : Kế toán trưởng tại Nhà hàng T.Bình
 • Từ 1996 đến 2001 : Phụ trách Công đoàn tại Xí nghiệp Giày Xuất khẩu 1
 • Từ 2001 đến 2004 : Phó Phòng TC - KT tại Ban Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Bình.
 • Từ 2004 đến nay : Kế toán trưởng tại Công ty Tanicons
Số 44 đường DC8, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Phone: (08) 38163 057 Fax: (08) 38 163 059