Tài liệu Đại Hội Cổ Đông

Biên bản và Nghị quyết
Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016
Scanitto 2016 12 12 004
Scanitto 2016 12 12 005
Scanitto 2016 12 12 006
Scanitto 2016 12 12 007
Scanitto 2016 12 12 008
Scanitto 2016 12 12 009
Scanitto 2016 12 12 010
Scanitto 2016 12 12 011
Scanitto 2016 12 12 012
Scanitto 2016 12 12 013
Tài liệu Đại hội cổ đông 2016 (tải về tại đây)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Scanitto 2016 11 21 002
Scanitto 2016 11 21 003
 
Tải về tài liệu các năm trước tại đây.
 
Số 44 đường DC8, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Phone: (08) 38163 057 Fax: (08) 38 163 059