GIÀN GIÁO, COPPHA & CÁC TBXD

KHUNG KÈO THÉP & CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ

DỊCH VỤ KHÁC

Số 44 đường DC8, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Phone: (08) 38163 057 Fax: (08) 38 163 059